Warszawa 05 czerwca 2017
Do Przewodniczących Oddziałów Regionalnych PTCHNM
Do Członków Zarządu Głównego PTCHNM
Do Członków Glównej Komisji Rewizyjnej PTCHNM

 
Zarząd Główny PTCHNM zawiadamia
 

O zwołaniu posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych. Celem spotkania będzie podsumowanie pracy Towarzystwa w roku 2016 i zatwierdzenie bilansu rocznego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 24 czerwca 20l7 r. (sobota) o godzinie 11.00 w siedzibie Towarzystwa przy ulicy Sw. Bonifacego 10 w Warszawie.

 
Porządek zebrania ZG PTCHNM dnia 24 czerwca 2017 r. godzina 11.00

 
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Sprawozdanie mergoryczne z dzialalności Zarządu Głównego w roku 2016
4. Sprawozdanie finansowe za rok 20i6
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzielenie absolutorium dla Zarządu.
8. Przedstawienie uchwał i wniosk6w do pracy Towarzystwa.
9. Podjęcie uchwaly dotyczącej Oddzialu w Poznaniu
10. Pytania, wolne wnioski i komunikaty
11. Zamknięcie zebrania.


Z poważaniem
Katarzyna Kozłowska
Przewodnicząca Zarządu Głównego PTCHNMJoomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com