Pozytywne wyniki badania nad terapią genową w LGMD2E - Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych
choroby nerwowo-mięśniowe, dystrofie, rdzeniowy zanik mięśni, miastenia, miopatie, polineuropatie, stwardnienie zanikowe boczne, Duchenne’a, Becera , ALS, DMD, LGMD, SMA, spinal muscular atrophy, Muscular dystrophy, limb-girdle dystropny, dystrofia obręczowo - kończynowa, FSD, twarzowo - łopatkowa, choroba Pompego, pompe disease, miastenia gravis, SLA
choroba Pompego, pompe disease, DMD, LGMD, MUSCULAR DYSTRPOPHY, SMA, ALS, FSD, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, CHOROBY MIĘŚNI, SLA
17779
post-template-default,single,single-post,postid-17779,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_leftright,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode-title-hidden,qode-theme-ver-24.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,cookies-not-set,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-17812

Pozytywne wyniki badania nad terapią genową w LGMD2E

W czerwcu Sarepta Therapeutics ogłosiła pozytywne wyniki swojego badania nad terapią genową w LGMD2E (Dystrofia mięśniowa typu obręczowo-kończynowego). Badanie SRP-9003 miało na celu zbadanie bezpieczeństwo terapii i jej skuteczność na 6 uczestnikach w wieku 4-13 (3 brało poddano terapii o wysokiej dawce, a 3 – terapii o niskiej dawce). Grupa leczona małą dawką przez rok osiągnęła poprawę funkcjonowania, a lek był dobrze tolerowany, natomiast w grupie leczonej wysoką dawką – efekt był jeszcze lepszy, a substancja także miała dobrą tolerancję. Wszystkim uczestnikom wykonano badanie biopsyjne po 60 dniach, by ocenić rezultaty leczenia. 

SRP-9003 to produkt dostarczający β-sarkoglikan (β-SG) – białko, którego nieobecność powoduje chorobę – zarówno do mięśni szkieletowych, jak i mięśnia sercowego, docierając do mięśni, którym brakuje tego białka.  SRP-9003 bazuje na wcześniej opracowanej terapii genowej choroby Duchenne’a, stosując ten sam mechanizm, jedynie inny produkt genowy. 

Wstępne wyniki z grupy leczonej wysoką dawką:

  • Wszyscy uczestnicy uzyskali ekspresję genu β-SG o prawidłowej lokalizacji na poziomie 72,3% (czyli silna średnia ekspresja)
  • Poziom kinazy kreatynowej (wskaźnik rozpadu komórek mięśniowych) obniżył się o 89,1% po 90 dniach
  • Średnie natężenie włókien mięśniowych oraz ilości β-SG także wzrosło
  • Zdarzenia niepożądane: głównie łagodne lub umiarkowane. 1 działanie niepożądane ciężkie – odwodnienie – nastąpiło w wyniku 3-dniowych wymiotów po wstrzyknięciu (wyleczonych w ciągu 2 dni)
  • W badaniach laboratoryjnych krwi nie stwierdzono istotnych zmian, wliczając w to odpowiedź zapalną oraz zmiany płytek krwi

W grupie leczonej niską dawką: 

  • Zaobserwowano poprawę funkcjonowania ocenianą przy użyciu testów czynnościowych jak: North Star Assessment,  test wstawania z krzesła, wspinania się po 4 stopniach, marszu na 10 i 100 metrów
  • W ciągu 9 miesięcy nie zaobserwowano alarmujących objawów, a także istotnych zmian w zakresie odpowiedzi zapalnej i płytek krwi
źródło Sarepta Terapeutics


Skip to content