Zalecania dla pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

logo i megafon

Zalecania dla pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Zalecania dla pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi w związku z pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2) opracowane przez Zespół Kliniki Neurologii CSK UCK WUM z dn. 20.02.2020r

Pacjenci z chorobami nerwowo-mięśniowymi w związku pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2) powinni stosować się do aktualnych zaleceń dostępnych na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://gis.gov.pl/aktualnosci/

Ryzyko powikłań w związku z zachorowaniem na COVID-19 u pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi może być większe, w szczególności u osób z przewlekłą niewydolnością oddechową oraz przyjmujący leki obniżające odporność (m.in. steroidy, leki immunosupresyjne). Stąd zalecana jest zwiększona ostrożność, podobnie jak w przypadku osób starszych:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-seniorow

Przede wszystkim zaleca się unikania kontaktu z innymi osobami, w celu zmniejszenia potencjalnego ryzyka zarażenia przez:

– unikanie skupisk ludzkich, w tym spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

– unikanie transportu komunikacją miejską, pociągami i autobusami

– zachowywanie dystansu między innymi osobami (najlepiej 1-1,5 metra)

– izolowanie się od osób z infekcją (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)

– w miarę możliwości praca w warunkach domowych

– telefoniczne kontaktowanie się z lekarzem rodzinnym i/lub SANEPID-em

Zalecane jest również :

– częste dokładne mycie rąk wodą i mydłem, używanie środków odkażających na bazie alkoholu.

– unikanie dotykania swojej twarzy – oczu, nosa i ust, bez wcześniejszego mycia lub odkażenia rąk.

– zasłanianie jednorazową chusteczką ust podczas kaszlu lub kichania, każdorazowo chusteczkę należy wyrzucić, a ręce umyć

– mycie i odkażanie przedmiotów częstego użytku w domu i w pracy (m. in. smartfony)

W razie wystąpienia klinicznych i epidemiologicznych objawów infekcji koronawirusem wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o kontakt telefoniczny z najbliższą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną odpowiednią dla miejsca zamieszkania.

Dla Mazowsza: http://wsse.waw.pl/kontakt/stacje-powiatowe

Pacjenci z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) leczeni nusinersenem w Klinice Neurologii CSK UCK WUM:

– w fazie nasycania dawką (do 4-tej dawki włącznie) będą przyjmowani planowo

– w fazie dawek podtrzymujących (od 5-tej dawki) – możliwe jest odroczenie podań, zależnie od aktualnej sytuacji (w przypadku zmian daty podań zostaną Państwo o tym poinformowani telefonicznie i/lub mailowo)

W przypadku zachorowania na COVID-19 – zalecane jest wstrzymanie leczenia nusinersenem do czasu uznania pacjenta za ozdrowieńca. Pacjenci leczeni nusinersenem, którzy wymagają kwarantanny – zalecane jest odroczenie podania leku do czasu zakończenia kwarantanny. W każdym z powyższych przypadków wskazane jest poinformowanie lekarza prowadzącego i zastosowanie się do zaleceń Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Leczenie COVID19 powinno być prowadzone w odpowiednich szpitalach zakaźnych, lub, jeśli stan chorego pozwala, w domu, zgodnie z aktualnymi rekomendacjami.

stanowisko Zespołu Koordynacyjnego ds. SMA w związku z COVIDSkip to content