Zaproszenie – XVIII Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health

W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Międzynarodowym Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. „Integrating evidence for enhanced outcomes”, które odbędzie się w dniach 9-10 października 2023 roku, jako osiemnasta edycja spotkań EBHC Stowarzyszenia CEESTAHC.

Sympozjum odbędzie się w sposób hybrydowy: on-line – za pośrednictwem platformy: https://live.ceestahc.org oraz w formie stacjonarnej, na Kopcu Kościuszki w Krakowie.

Od początku ery oceny technologii medycznych proces generowania dowodów naukowych był rozproszony, długotrwały i podzielony na etapy, realizowane niezależnie przez wiele zespołów. Początkowo projektowanie badań przywiązywało dużą wagę do optymalizacji zakresu zbieranych danych, bo zbyt duża ilość danych mogła przekroczyć możliwości i budżet ośrodka. Działania badaczy wymagały uwzględnienia kosztów (np. pracy analityków), czasu (wymagane obliczenia), ograniczeń technicznych (pojemność baz danych) oraz silosowego podejścia do procesów badawczych. I o tym wszystkim chcemy porozmawiać na najbliższym Sympozjum EBHC.

Program 18 Sympozjum EBHC zostanie zrealizowany w ciągu 2 dni, w ramach siedmiu sesji tematycznych:
1. Sesja otwierająca Sympozjum
2. Międzynarodowy rozwój HTA
3. Wyzwania dla samorządów – czas trudnych decyzji, czas wyborów…
4. Polska i Ukraina – wspólne wyzwania w zdrowiu
5. Potrzeba innowacji w HTA
6. Aktywny wpływ pacjentów w HTA
7. Dobre praktyki dla integracji opieki

Serdecznie zapraszamy!

 

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo Mięśniowych jest jednym z partnerów tego wydarzenia.Skip to content