Prewencja kardiomiopatii w DMD, BMD

Powołanie grupy roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii ds. prewencji kardiomiopatii

W dniu 19-12-2005 z inicjatywy Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii prof. Grzegorza Opolskiego odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli 6 ośrodków kardiologicznych z całej Polski w celu omówienia założeń programu diagnostyki i prewencji kardiomiopatii u osób z wrodzonymi chorobami nerwowo-mięśniowymi. więcej

W spotkaniu uczestniczyło grono kardiologów, kardiologów dziecięcych, neurologów oraz przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych. W czasie spotkania powołano Grupę roboczą Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii ds prewencji kardiomiopatii u osób powyżej 18 roku życia z wrodzonymi chorobami nerwowo-mięśniowymi więcej
Organizacja opieki kardiologicznej dla osób powyżej 18. roku życia z wrodzonymi chorobami nerwowo-mięśniowymi. Adresy poradni kardiologicznych w poszczególnych ośrodkach.  więcej

Rekomendacje Zespołu Roboczego Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii dotyczące opieki kardiologicznej pacjentów z DMD/BMD więcej

Skip to content