neurony zdjęcie

kwalifikacje do dwóch badań klinicznych dla pacjentów z SLA

Informujemy że prowadzone są aktualnie kwalifikacje do dwóch badań klinicznych dla pacjentów z rozpoznaniem stwardnienia bocznego zanikowego:

DAZALS – badanie kliniczne 2 fazy
CARDINALS – badanie kliniczne 2 fazy.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres:

rejestracja@cityclinic.pl z dopiskiem „badania kliniczne w SLA

lub pocztą na adres:

City Clinic

ul. Popularna 62A

02-743 Warszawa

 

Jednocześnie w związku z możliwością dostępu do terapii genowej w ramach programu wczesnego dostępu dla pacjentów z SLA z mutacją w genie SOD1 (zarówno w przypadkach rodzinnych i sporadycznych), prosimy osoby z potwierdzoną mutacją w genie SOD1 o kontakt mailowy rejestracja@cityclinic.pl z dopiskiem: „SLA-SOD1”.

 

W związku z planowanym badaniem klinicznym dla pacjentów z SLA z mutacją w genie FUS, prosimy osoby z potwierdzoną mutacją w genie FUS o kontakt mailowy rejestracja@cityclinic.pl z dopiskiem „SLA-FUS”

 

Polecamy kontakt na dokonanie badań genetycznych  genów C9orf72, SOD1 i FUS dla chorych na SLA

 

https://diagnostyka.genomed.pl/pl/aktualnosci/stwardnienie-zanikowe-boczne-nowe-mozliwosci-leczenia-genetycznie-uwarunkowanej-postaci-choroby/

 

konieczne jest skierowanie od lekarza dla pacjentów którzy sami będą finansować badanie

 

https://diagnostyka.genomed.pl/media/uploads/nzoz/formularze/zlecenie_deklaracja_swiadomej_zgody_pacjent_indywidualny.pdf?2Skip to content