Jest szansa na refundację nowej terapii miastenii – Lek Vyvgart

Dobra wiadomość! Jest szansa na refundację nowej terapii miastenii! Lek Vyvgart (efgartigimod alfa) znalazł się wśród 8 leków uwzględnionych w wykazie technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności. To lista, którą przygotowuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i tym samym rekomenduje Ministerstwu Zdrowia objęcie refundacją znajdujących się na niej leków.

Efgartigimod to pierwszy zarejestrowany w UE lek nowej generacji dla pacjentów chorujących na uogólnioną miastenię gravis, który w celowany sposób redukuje ilość przeciwciał, również tych patologicznych,  przeciwko receptorom dla acetylocholiny. Efektem tego jest ograniczenie procesu chorobowego toczącego się w miastenii. Jesteśmy pełni nadziei na szybkie udostępnienie pacjentom tej nowej terapii, zmieniającej życie najciężej chorych miasteników, a także ich bliskich.

miastenia gravis

miastenia gravisSkip to content