Sprawozdania finansowe Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo -Mięśniowych

2022

Rok 2022

Bilans – więcej

Rachunek zysków i strat – więcej

Roczne sprawozdanie merytoryczne – więcej

Rok 2021

Bilans – więcej

Rachunek zysków i strat – więcej

Roczne sprawozdanie merytoryczne – więcej

Rok 2020

Bilans – więcej

Rachunek zysków i strat – więcej

Roczne sprawozdanie merytoryczne – więcej

Rok 2019

Bilans – więcej

Rachunek zysków i strat – więcej

Roczne sprawozdanie merytoryczne – więcej

Rok 2018

Bilans – więcej

Rachunek zysków i strat – więcej

Roczne sprawozdanie merytoryczne – więcej

Rok 2017 

Bilans za rok – więcej
Rachunek Wyników –więcej
Roczne sprawozdanie merytoryczne – więcej

Rok 2016 

Bilans za rok – więcej 
Rachunek Wyników – więcej
Informacja dodatkowa – więcej
Roczne sprawozdanie merytoryczne – więcej

Rok 2015 

Bilans za rok – więcej 
Rachunek Wyników – więcej
Roczne sprawozdanie merytoryczne – więcej
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – więcej

Rok 2014 

Bilans za rok – więcej 
Rachunek Wyników – więcej
Roczne sprawozdanie merytoryczne – więcej
Informacja dodatkowa – więcej
Uchwała – więcej
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 – więcej

Rok 2013 

Rachunek Wyników 2013 – więcej
Roczne sprawozdanie merytoryczne 2013 – więcej

Rok 2012 
Bilans za rok 2012 – więcej
Rachunek wyników 2012 – więcej
Informacja dodatkowa 2012 – więcej
Skip to content