W dniu 12.10.2019 r. w Warszawie odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów,
na którym zostały wybrane nowe władze Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych: