W dniu 25.11.2023 r. w Warszawie odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów,
na którym zostały wybrane nowe władze Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych: