Różne typy rzadkich chorób mięśni

➡ Do rzadkich chorób mięśni zaliczamy między innymi chorobę Pompego, dystrofię mięśniową Duchenne’a, dystrofię mięśniową Beckera, miastenię, zapalenie wielomięśniowe, dystrofię mięśniową obręczowo-kończynową oraz dystrofię mięśniową twarzowo-łopatkowo-ramieniową. Ze względu na niejednoznaczne objawy tych schorzeń, droga pacjentów do postawienia im właściwej diagnozy jest często długa i zawiła, wymaga specjalistycznej uwagi i zaangażowania lekarzy wielu specjalności. #chorobyrzadkie #choroba
Więcej na ten temat tutaj: www.tojestwtwoichmiesniach.pl


Skip to content