logo i megafon

Sprawozdawczo – Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo – Mięśniowych

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Św. Bonifacego 10, 02-914 Warszawa, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000021207, zwołuje na dzień 25.11.2023 r. w budynku położonym w Warszawie przy ul. Św. Bonifacego 10 Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych,

 • w pierwszym terminie o godzinie 11.00
 • w drugim terminie o godzinie 11.30 bez względu na liczbę delegatów

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zjazdu, powitanie uczestników
 2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu ,
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji mandatowej i Komisji Uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu PTCHNM za okres   od października 2019 roku do listopada 2023
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzielenie absolutorium dla Zarządu
 8. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Głównego PTCHNM
 9. Wybory Komisji Skrutacyjnej
 10. Wybór Przewodniczącego Zarządu Głównego
 11. Wybór członków Zarządu Głównego
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej
 13. Omówienie bieżącej działalności Towarzystwa .
 14. Przedstawienie uchwał i wniosków do pracy Towarzystwa ,
 15. Zamknięcie Zjazdu.

 

 

Z poważaniem

                                                                                             Katarzyna Kozłowska

                                                                       Przewodnicząca Zarządu Głównego PTCHNMSkip to content