Informacja dla pacjentów z SLA z mutacją w genie SOD1

Jak informuje firma Biogen, od 20 lipca 2023 r. w Polsce prowadzony jest program wczesnego dostępu do leczenia SLA (stwardnienia zanikowego bocznego) lekiem Tofersen.

Program przeznaczony jest wyłącznie dla pacjentów, u których potwierdzona zostanie kwalifikująca mutacja w genie SOD1

Najważniejsze informacje dotyczące procesu:


Lekarze neurolodzy prowadzący leczenie mogą składać wnioski w imieniu pacjentów
z potwierdzoną mutacją SOD1 do Clinigen Group poprzez kontakt mailowy: MedicineAccess@clinigengroup.com


Lekarz prowadzący może dokonać zgłoszenia do Clinigen Group w każdym momencie, jeśli uważa, że ma kwalifikującego się pacjenta. Wysłanie maila na
MedicineAccess@clinigengroup.com inicjuje procedurę EAP i weryfikację kryteriów włączenia i wyłączenia. Pacjenci chorujący na SLA, u których kwalifikująca mutacja w genie SOD1 nie zostanie potwierdzona nie będą mogli uczestniczyć w programie.


Zespół Clinigen po otrzymaniu wniosku od lekarza prowadzącego będzie z nim współpracować
w celu sprawnej realizacji procesu, zapewnienia dostępu do odpowiedniej dokumentacji oraz formularzy badań przesiewowych.Skip to content