Rekrutacja pacjentów do badania klinicznego w przebiegu miastenii

Szanowni Państwo,

Prowadzimy rekrutację pacjentów do badania klinicznego w przebiegu miastenii.

Badanie III fazy mające na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii skojarzonej pozelimabem i cemdisiranem, u dorosłych pacjentów z objawową, uogólnioną miastenią. Lek badany podawany jest podskórnie co 4 tygodnie.

Czas trwania badania:

  1. Plan leczenia z podwójnie ślepą próbą (24 tygodnie) – okres z placebo
  2. Plan leczenia przedłużonego (28 tygodni) – okres bez placebo
  3. Plan leczenia otwartego (68 tygodni) – okres bez placebo
  4. Okres obserwacji po leczeniu (52 tygodnie)

Pacjenci zostają losowo przydzieleni do 4 grup:

  1. Grupa otrzymująca placebo
  2. Grupa otrzymująca pozelimab + cemdisiran
  3. Grupa otrzymująca pozelimab
  4. Grupa otrzymująca cemdisiran

Jednym z kryterium włączenia do badania klinicznego jest pozytywny wynik testu na przeciwciała anty-AChR lub anty-LRP4 (historyczny lub podczas wizyty screen w ośrodku).

Szczegółowe informacje dotyczące badania klinicznego: https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05070858

Dane do kontaktu:

Ośrodek badań klinicznych Neuro-Kard

Ul. Wierzbowa 2/2, 61-853 Poznań

Tel. 61 870 73 43 (08:00-16:00)

Email: biuro@neurokard.plSkip to content