logo i czarna wstążka

Zmarł Boris Šuštaršič wieloletni prezydent EAMDA

Bardzo smutna wiadomość dotarła do nas ze Słowenii. W wieku 74 lat zmarł wieloletni przewodniczący Europejskiego Sojusz Stowarzyszeń Nerwowo – mięśniowych EAMDA Boris Šuštaršič. Był autorem i współautorem wielu licznych artykułów i publikacji na temat niepełnosprawności.

Boris Šuštaršič urodził się w czerwcu 1945 r. W Lublanie. Od urodzenia chorował na dziedziczoną dystrofie mięśniową. Ze względu na niepełnosprawność poruszał jedynie palcami rąk.

Pomimo ciężkiej niepełnosprawności, ukończył gimnazjum, studiował angielski i francuski na uniwersytecie, przerwał studia, ponieważ został pierwszym prezydentem nowoutworzonego Jugosłowiańskiego Stowarzyszenia Dystrofików, a trzy lata później także przewodniczącym Towarzystw Dystrofii Słowenii. Później przejął kierownictwo Krajowej Rady Organizacji Osób Niepełnosprawnych Słowenii.

Šuštaršič całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych na wszystkich obszarach.

Otrzymał m.in. nagrodę Ministerstwa Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych za wybitne osiągnięcia w pracy w dziedzinie ochrony socjalnej, odznaczony został także państwowym Orderem Wolności Republiki Słowenii dla zasług i wkład własny dla dobra osób niepełnosprawnych Słowenii. W ostatnich latach był zaangażowany w aktywność na rzecz osób niepełnosprawnych w Europejskim Forum Niepełnosprawnych (EDF)

Cześć jego pamięci

Tags:


Skip to content